FAQ

Videofon.RS - podrskaNajčešća pitanja u vezi sa PANASONIC telefona
Kako da kod KX-TG1311 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za pulsno biranje uneti: 1 2
    e) Za tonsko biranje uneti: 1 1
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG1311 uključiti identifikaciju poziva?
    Ukoliko ste se pretplatili za CLIP uslugu, a telefon ne pokazuje brojeve potrebno je uraditi sledeće:
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za uključivanje (GFSK) pritisnuti 4 1
    e) Za isključivanje (DTMF) pritisnuti 4 2
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG7200/7220 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Naći opciju "Base Unite Setup" i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    c) Naći opciju "Call Option" i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    d) Naći opciju "Dial Mode" i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    e) Izabrati tonsko ili impulsno i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    f) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG8070/8090 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Odaberite ikonu "Base Unite Setup" i potvrditi sa OK
    c) (Na displeju se pojavljuje "PIN CODE") Uneti pin kod: 0000, pa OK
    d) Naći opciju "Call Option" i potvrditi sa OK
    e) Naći opciju "Dial Mode" i potvrditi sa OK
    f) Izabrati tonsko ili impulsno i potvrditi sa OK
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG8200/8220 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Odaberite ikonu "Base Unite Setup" i potvrditi sa OK
    c) Naći opciju "Call Option" i potvrditi sa OK
    d) Naći opciju "Dial Mode" i potvrditi sa OK
    e) Izabrati tonsko ili impulsno i potvrditi sa OK
    f) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG1070/1090 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster PROGRAM/OK
    b) Pritisnite taster 7
    c) Izaberite 1 za tonsko ili 2 za impuslno
    d) Potvrdite sa PROGRAM/OK


Kako da kod KX-TG1100 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za pulsno biranje uneti: 1 2
    e) Za tonsko biranje uneti: 1 1
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG1100 uključiti identifikaciju poziva?
    Ukoliko ste se pretplatili za CLIP uslugu, a telefon ne pokazuje brojeve potrebno je uraditi sledeće:
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za uključivanje (GFSK) pritisnuti 4 1
    e) Za isključivanje (DTMF) pritisnuti 4 2
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG2302/2322 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisnuti taster Voice Enhancer
    b) Pritisnuti taster 8
    c) Pritisnuti taster 1 za PULSNO ili taster 2 za TONSKO biranje
    d) Pritisnuti taster Voice Enhancer


Kako da kod KX-TG2312/2335/2336/2343/2356.. prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Naći opciju "Initial Settings" i potvrditi sa Select
    c) Naći opciju "Set tel. line" i potvrditi sa Select
    d) Naći opciju "Set dial mode" i potvrditi sa Select
    e) Izabrati tonsko ili impulsno i potvrditi sa Save
    f) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG2420/2421/2422/2431/2432 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Naći opciju "Initial Settings" i potvrditi sa Select
    c) Naći opciju "Set tel. line" i potvrditi sa Select
    d) Naći opciju "Set dial mode" i potvrditi sa Select
    e) Izabrati tonsko ili impulsno i potvrditi sa Save
    f) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG2620/2621/2622/2631/2632 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Naći opciju "Initial Settings" i potvrditi sa Select
    c) Naći opciju "Set tel. line" i potvrditi sa Select
    d) Naći opciju "Set dial mode" i potvrditi sa Select
    e) Izabrati tonsko ili impulsno i potvrditi sa Save
    f) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG3021/3031/3032 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 0 5 1 1 za pulsno biranje ili
    c) Pritisnuti tastere: 0 5 1 2 za pulsno biranje
    d) Potvrditi sa Save
    e) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TG6021/6051 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 0 5 1 1 za pulsno biranje ili
    c) Pritisnuti tastere: 0 5 1 2 za pulsno biranje
    d) Potvrditi sa Save
    e) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TCD300/320 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Naći opciju "Podešavanje baze" i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    c) (Na displeju se pojavljuje "PIN CODE") Uneti pin kod: 0000
    d) Naći opciju "Opcije poziva" i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    e) Naći opciju "Način biranja" i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    f) Izabrati tonsko ili impulsno i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TCD200/210/220 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU
    b) Naći opciju "Base Unit Setup" i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    c) (Na displeju se pojavljuje "PIN CODE") Uneti pin kod: 0000
    d) Naći opciju "Call Options" i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    e) Naći opciju "Dial mode" i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    f) Izabrati tonsko ili impulsno i potvrditi sa srelicom u desno (>)
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TC1200/1201 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) PROGRAM
    b) AUTO
    c) # # (impulsno), ili * * (tonsko)
    d) PROGRAM


Kako da kod KX-TC2000 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) PROGRAM
    b) AUTO
    c) # # (impulsno), ili * * (tonsko)
    d) PROGRAM


Kako da kod KX-TC1000/1015 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) PROGRAM
    b) AUTO
    c) # # (impulsno), ili * * (tonsko)
    d) PROGRAM
Procedura je ista i za modele tc1000, tc1035, tc1400, tc170, tc160...


Kako da kod KX-TC1700/1701 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) PROGRAM
    b) Sa strelicom "Search" traziti dok se na displeju ne pojavi "Set Dial Mode"
    c) Zatim sa "Search" strelicom izabrati Yes
    d) Pritisnuti strelicu "na gore" (^) za pulsno biranje (na dole je za tonsko)


Kako da kod KX-TC1403/1402 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće u ISTOVREMENO:
    a) FLASH i # (za puslno biranje)
    a) FLASH i * (za tonsko biranje)


Kako da kod KX-TC1460/1461 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) PROGRAM/AUTO
    b) AUTO
    c) * # (impulsno), ili * * (tonsko)
    d) PROGRAM/AUTO


Kako da kod KX-TC1481/..84/..86 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) FUNCTION
    b) FUNCTION
    c) strelica na dole
    d) EDIT


Kako da kod KX-TC206/216 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    Na bazi sa zadnje starne pored utičnica za napajanje i telefonsku liniju, postoji prekidač "Dial Mode". Prekidač staviti u položaj Pulse.


Kako da kod KX-TCD4xx prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za pulsno biranje uneti: 1 2
    e) Za tonsko biranje uneti: 1 1
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TCD650 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za pulsno biranje uneti: 1 2
    e) Za tonsko biranje uneti: 1 1
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TCD7xx prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za pulsno biranje uneti: 1 2
    e) Za tonsko biranje uneti: 1 1
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TCD430/440 uključiti identifikaciju poziva?
    Ukoliko ste se pretplatili za CLIP uslugu, a telefon ne pokazuje brojeve potrebno je uraditi sledeće:
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za uključivanje (GFSK) pritisnuti 4 1
    e) Za isključivanje (DTMF) pritisnuti 4 2
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TCD430/440 isključiti zvonjenje baze?
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 2 2
    c) Za isključivanje pritisnuti 0
    e) Za uključivanje izabrati jačinu od 1 do 3
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TCD150 prebacim sa tonskog na impulsno biranje?
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za pulsno biranje uneti: 1 2
    e) Za tonsko biranje uneti: 1 1
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TCD150 uključiti identifikaciju poziva?
    Ukoliko ste se pretplatili za CLIP uslugu, a telefon ne pokazuje brojeve potrebno je uraditi sledeće:
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 3
    c) (Na displeju se pojavljuje "_ _ _ _") Uneti pin kod: 0000
    d) Za uključivanje (GFSK) pritisnuti 4 1
    e) Za isključivanje (DTMF) pritisnuti 4 2
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTER


Kako da kod KX-TCD150 isključiti zvonjenje baze?
    a) Pritisisnuti taster MENU, a zatim naći i ući u opciju SETINGS BS
    b) (Na displeju se pojavljuje "INPUT CODE") Pritisnuti taster 2 2
    c) Za isključivanje pritisnuti 0
    e) Za uključivanje izabrati jačinu od 1 do 3
    f) Potvrditi sa tasterom: MENU
    g) Za izlazak iz menija pritisnuti: END TASTERNajčešća pitanja u vezi GIGASET telefona
Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET C450?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) Pritisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 4 3 9 1 1 za pulsno biranje
    c) ili 4 3 9 1 2 za tonsko biranje


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET A160/165/260/265?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) Pritisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 3 3 9 1 1 za pulsno biranje
    c) ili 3 3 9 1 2 za tonsko biranje


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET S100/S150?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) Pritisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 8 4 1 2 za pulsno biranje
    c) ili 8 4 1 1 za tonsko biranje


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET SL100/SL150?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) Pritisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 8 4 1 2 za pulsno biranje
    c) ili 8 4 1 1 za tonsko biranje


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET C100/C150?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) Pritisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 8 4 1 2 za pulsno biranje
    c) ili 8 4 1 1 za tonsko biranje


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET C200/C250?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) Pritisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 8 4 1 2 za pulsno biranje
    c) ili 8 4 1 1 za tonsko biranje


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET 4010/15 Comfort?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) Pritisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 8 4 1 2 za pulsno biranje
    c) ili 8 4 1 1 za tonsko biranje


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET 4010/15 Micro?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) Pritisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 8 4 1 2 za pulsno biranje
    c) ili 8 4 1 1 za tonsko biranje


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET 4010/15 Classic?
    U standby modu na ručnom delu pritisnuti sledeće:
    a) Pritisnuti taster MENU
    b) Pritisnuti tastere: 5 5 1 2 za pulsno biranje
    c) ili 5 5 1 1 za tonsko biranje


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET 100/A100?
    a) Pritisnuti taster:
    b) PROGRAM
    c) Zatim pritisnuti tastere: 1 0
    d) 4 za pulsno ili 1 za tonsko biranje
    e) PROGRAM


Kako da memorišem brojeve telefona kod modela Gigaset 100/A100?
    a) PROGRAM
    b) Zatim taster:
    c) Zatim izabrati broj memorije od 0 do 9
    d) Uneti željeni broj telefona
    e) I na kraju:
    Pozivanje memorija:
    a) Podići slušalicu:
    b) Pritisnuti taster:
    c) Izabrati memoriju od 0 do 9


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje telefon GIGASET 2010?
    a) PROGRAM
    b) Pritisnuti: # 1
    c) Uneti PIN kod (fabrički je 0000)
    d) Pritisnuti taster:
    e) 0 3 3 za pulsno ili 0 3 7 za tonsko biranje
    f) I na kraju:


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje telefon GIGASET 2011?
    a) U meniju naći opciju Setings
    b) Pritisnuti: # 1
    c) Pritisnuti: SET (desni)
    d) Uneti PIN kod (fabrički je 0000)
    e) 0 3 3 za pulsno ili 0 3 7 za tonsko biranje
    f) Pritisnuti: SET
    g) I na kraju:


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET 3010 Classic?
    a) PROGRAM
    b) Pritisnuti: 3 5
    c) Pritisnuti taster: OK
    d) Uneti PIN kod (fabrički je 0000)
    e) Zatim opet: OK
    f) 4 za pulsno ili 1 za tonsko biranje
    g) Zatim opet: OK
    h) I na kraju:


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET 3015 Classic?
    a) PROGRAM
    b) Pritisnuti: 3 5
    c) Pritisnuti taster: OK
    d) Uneti PIN kod (fabrički je 0000)
    e) Zatim opet: OK
    f) 4 za pulsno ili 1 za tonsko biranje
    g) Zatim opet: OK
    h) I na kraju:


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET 3010 Comfort?
    a) Pritisnuti: INT   SET
    b) Pritisnuti: 3   5, zatim OK
    c) Uneti PIN kod (fabrički je 0000)
    d) OK
    e) 4 za pulsno ili 1 za tonsko biranje
    f) OK
    g) I na kraju:


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET 3015 Comfort?
    a) Pritisnuti: INT   SET
    b) Pritisnuti: 3   5, zatim OK
    c) Uneti PIN kod (fabrički je 0000)
    d) OK
    e) 4 za pulsno ili 1 za tonsko biranje
    f) OK
    g) I na kraju:


Kako da prebacim sa tonskog na impulsno biranje GIGASET 3010 Micro?
    a) Pritisnuti: INT   SET
    b) Pritisnuti: 3   5, zatim OK
    c) Uneti PIN kod (fabrički je 0000)
    d) OK
    e) 4 za pulsno ili 1 za tonsko biranje
    f) OK
    g) I na kraju:


Kako da memorišem brojeve telefona kod modela Gigaset 2010?
    a) PROGRAM
    b) Zatim taster:
    c) Zatim izabrati broj memorije od 0 do 9
    d) Uneti željeni broj telefona
    e) I na kraju:
    Pozivanje memorija:
    a) Podići slušalicu:
    b) Pritisnuti taster:
    c) Izabrati memoriju od 0 do 9


Kako da memorišem brojeve telefona kod modela 3010 Classic?
    a) PROGRAM
    b) Zatim taster:
    c) Zatim izabrati broj memorije od 0 do 9
    d) Zatim taster: OK
    e) Uneti željeni broj telefona
    f) Zatim taster: OK
    g) I na kraju:
    Pozivanje memorija:
    a) Podići slušalicu:
    b) Pritisnuti taster:
    c) Izabrati memoriju od 0 do 9