FAQ

Panasonic podrška
PREMIUM
DECT
DECT 6.0
5.8 GHz
2.4 GHz
ISDN
900 MHz
43/49 MHz
TELEFAKS
STONI
KX-TC2100
• Trajanje baterija u standby režimu do 120 sati
• Trajanje baterija u razgovoru do 7 sati
• Punjenje baterije 9 sati
• 10 memorija + 1 One Touch
• "Sound Charger Plus" Tehnologija
• Podešavanje jačine zvonjenja
• Podešavanje jačine čujnosti
• Lokator sa baze
• Redial, Flash, Pause
• 1 milion sigurnosnih kodova
• Lako postavljanje na zid
Panasonic KX-TC2100
KX-TC2000
• 25 kanala, Auto Scanning
• Svetleća tastatura
• 14 dana trajanje baterija u standby režimu
• 10 memorija + 1 One Touch
• "Sound Charger Plus" Tehnologija
• Podešavanje jačine zvonjenja
• Podešavanje jačine čujnosti
• Lokator sa baze
• Redial, Flash, Pause
• 65,000 sigurnosnih kodova
• Izbor 4 boje: Silver, Metalic Blue, White & Black
• Lako postavljanje na zid
Panasonic KX-TC2000
KX-TC1200
• 25 kanala, Auto Scanning
• Svetleća tastatura
• 14 dana trajanje baterija u standby režimu
• 10 memorija + 1 One Touch
• "Sound Charger Plus" Tehnologija
• Podešavanje jačine zvonjenja
• Podešavanje jačine čujnosti
• Lokator sa baze
• Redial, Flash, Pause
• 65,000 sigurnosnih kodova
• Izbor 4 boje: Silver, Metalic Blue, White & Black
• Lako postavljanje na zid
Panasonic KX-TC1200
KX-TC1201
• Bežični telefon - Extra Range Plus
• 10 kanala, auto scan
• Svetleća tastatura
• Dodatna teleskop antena na ručnom delu
• 14 dana trajanje baterija u standby režimu
• 10 memorija + 1 One Touch
• "Sound Charger Plus" Tehnologija
• Podešavanje jačine zvonjenja
• Podešavanje jačine čujnosti
• Lokator sa baze
• Redial, Flash, Pause
• 65,000 sigurnosnih kodova
• Izbor 4 boje: Silver, Metalic Blue, White & Black
• Lako postavljanje na zid
Panasonic KX-TC1201
KX-TC1221
• Bežični telefon - Extra Range Plus
• 10 kanala, auto scan
• Svetleća tastatura na ručnom delu
• Caller ID (50 memorija)
• LCD displej na ručnom delu
• Tastatura i na bazi
• Dodatna teleskop antena na ručnom delu
• 14 dana trajanje baterija u standby režimu
• 30 memorija u telefonskom imeniku
• "Sound Charger Plus" Tehnologija
• Podešavanje jačine zvonjenja
• Podešavanje jačine čujnosti
• Interkom
• Redial, Flash, Pause
• 65,000 sigurnosnih kodova
• Lako postavljanje na zid
Panasonic KX-TC1221
KX-TC1232
• Bežični telefon - Extra Range Plus
• 10 kanala, auto scan
• Svetleća tastatura na ručnom delu
• Caller ID (50 memorija)
• Digitalna sekretarica (15 minuta)
• Datum i vreme ostavljanja poruke
• Mogućnost daljinskog upravljanja
• Pager Call
• LCD displej na ručnom delu
• Tastatura i na bazi
• Dodatna teleskop antena na ručnom delu
• 14 dana trajanje baterija u standby režimu
• 30 memorija u telefonskom imeniku
• "Sound Charger Plus" Tehnologija
• Podešavanje jačine zvonjenja
• Podešavanje jačine čujnosti
• Interkom
• Redial, Flash, Pause
• 65,000 sigurnosnih kodova
• Lako postavljanje na zid
Panasonic KX-TC1232