FAQ

Panasonic podrška
PREMIUM
DECT
DECT 6.0
5.8 GHz
2.4 GHz
ISDN
900 MHz
43/49 MHz
TELEFAKS
STONI
KX-TCD150
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT Bežični telefon
• Caller ID / identifikacija poziva
• Lista poziva: 50 memorija
• Podešavanje pomoću navigacionog tastera
• LCD displej (1 linija /12 karatktera)
• Redial: poslednjih 5 biranih poziva
• Meniji na 10 jezika
• 20 melodija zvonjenja
• Zvonjenje baze
• Telefonski imenik: 20 memorija
• Vreme, alarm
• Trajanje NiMH baterija u standby: 120 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 10 sati
• Mogućnost postavljanja na zid
Panasonic KX-TCD150
KX-TCD200
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT/GAP Bežični telefon
• Alfanumerički displej
• Meniji na 14 jezika (srpski)
• Spikerfon na slušalici
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• 15 polifonih melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 20 memorija
• Zaključavanje tastature
• Vreme, Datum, alarm
• Caller ID / identifikacija poziva
• Lista poziva: 50 memorija + datum i vreme
• Trajanje NiMH baterija u standby: 170 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 16 sati
• Trajanje punjenja NiMH baterija: 7 sati
• Page taster na bazi
• Izbor dve boje
Panasonic KX-TCD200
KX-TCD210
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT/GAP Bežični telefon
• Svetleći alfanumerički displej
• Podržava SMS
• Svetleća tastatura
• Meniji na 14 jezika (srpski)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• 15 polifonih melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP grupe u imeniku
• Night mode (iskljucivanje slušalice u određenom vremenskom periodu)
• Spikerfon na slušalici
• Zaključavanje tastature
• Ograničenje/zabrana biranja
• Vreme, Datum, alarm
• Caller ID / identifikacija poziva
• Lista poziva: 50 memorija + datum i vreme
• Trajanje NiMH baterija u standby: 170 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 16 sati
• Trajanje punjenja NiMH baterija: 7 sati
• Page taster na bazi
• Izbor dve boje
Panasonic KX-TCD210
KX-TCD220
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT/GAP Bežični telefon
• Svetleći alfanumerički displej
• Telefonska sekretarica (15 minuta)
• Memo funkcija
• Izbor izlaznih poruka (2 fabrički snimljene)
• Podešavanje sekretarice preko ručnog dela
• Poziv na glas
• Podržava SMS
• Svetleća tastatura
• Meniji na 14 jezika (srpski)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• 15 polifonih melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP grupe u imeniku
• Night mode (iskljucivanje slušalice u određenom vremenskom periodu)
• Spikerfon na slušalici
• Zaključavanje tastature
• Ograničenje/zabrana biranja
• Vreme, Datum, alarm
• Caller ID / identifikacija poziva
• Lista poziva: 50 memorija + datum i vreme
• Trajanje NiMH baterija u standby: 170 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 16 sati
• Trajanje punjenja NiMH baterija: 7 sati
• Page taster na bazi
• Izbor dve boje
Panasonic KX-TCD220
KX-TCD230
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
• DECT/GAP Bežični telefon
• Svetleći alfanumerički displej
• Podržava SMS
• Svetleća tastatura
• Tastatura i na bazi
• Interkom između slušalice i baze
• Meniji na 14 jezika (srpski)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• 15 polifonih melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP grupe u imeniku
• Night mode (iskljucivanje slušalice u određenom vremenskom periodu)
• Spikerfon na slušalici
• Zaključavanje tastature
• Ograničenje/zabrana biranja
• Vreme, Datum, alarm
• Caller ID / identifikacija poziva
• Lista poziva: 50 memorija + datum i vreme
• Trajanje NiMH baterija u standby: 170 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 20 sati
• Trajanje punjenja NiMH baterija: 7 sati
• Page taster na bazi
• Izbor dve boje
Panasonic KX-TCD230
KX-TCD240
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
• DECT/GAP Bežični telefon
• Svetleći alfanumerički displej
• Telefonska sekretarica (18 minuta)
• Memo funkcija
• Izbor izlaznih poruka (2 fabrički snimljene)
• Podešavanje sekretarice i preko ručnog dela
• Poziv na glas
• Podržava SMS
• Svetleća tastatura
• Tastatura i na bazi
• Interkom između slušalice i baze
• Meniji na 14 jezika (srpski)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• 15 polifonih melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP grupe u imeniku
• Night mode (iskljucivanje slušalice u određenom vremenskom periodu)
• Spikerfon na slušalici
• Zaključavanje tastature
• Ograničenje/zabrana biranja
• Vreme, Datum, alarm
• Caller ID / identifikacija poziva
• Lista poziva: 50 memorija + datum i vreme
• Trajanje NiMH baterija u standby: 170 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 20 sati
• Trajanje punjenja NiMH baterija: 7 sati
• Page taster na bazi
• Izbor dve boje
Panasonic KX-TCD240
KX-TCD300
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT/GAP Bežični telefon
• Grafički kolor displej 4096 boja (80x102pix)
• Podržava SMS
• Svetleća tastatura
• Meniji bazirani na ikonama
• Meniji na 14 jezika (srpski)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Polifone melodije zvonjenja (14+6)
• Telefonski imenik: 200 memorija
• Spikerfon na slušalici
• Zaključavanje tastature
• Ograničenje/zabrana biranja
• Vreme, Datum, alarm
• Caller ID / identifikacija poziva
• Lista poziva: 50 memorija + datum i vreme
• Trajanje NiMH baterija u standby: 170 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 16 sati
• Trajanje punjenja NiMH baterija: 7 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Page taster na bazi
• Izbor dve boje
Panasonic KX-TCD300
KX-TCD320
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT/GAP Bežični telefon
• Grafički kolor displej 4096 boja (80x102pix)
• Telefonska sekretarica (15 minuta)
• Memo funkcija
• Izbor izlaznih poruka (2 fabrički snimljene)
• Podešavanje sekretarice preko ručnog dela
• Podržava SMS
• Svetleća tastatura
• Meniji bazirani na ikonama
• Meniji na 14 jezika (srpski)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Polifone melodije zvonjenja (14+6)
• Telefonski imenik: 200 memorija
• Spikerfon na slušalici
• Zaključavanje tastature
• Ograničenje/zabrana biranja
• Vreme, Datum, alarm
• Caller ID / identifikacija poziva
• Lista poziva: 50 memorija + datum i vreme
• Trajanje NiMH baterija u standby: 170 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 16 sati
• Trajanje punjenja NiMH baterija: 7 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Page taster na bazi
• Izbor dve boje
Panasonic KX-TCD320
KX-TCD340
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
• DECT/GAP Bežični telefon
• Grafički kolor displej 4096 boja (80x102pix)
• Telefonska sekretarica (15 minuta)
• Memo funkcija
• Izbor izlaznih poruka (2 fabrički snimljene)
• Podešavanje sekretarice i preko ručnog dela
• Podržava SMS
• Svetleća tastatura
• Tastatura i na bazi
• Interkom između slušalice i baze
• Meniji bazirani na ikonama
• Meniji na 14 jezika (srpski)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Polifone melodije zvonjenja (14+6)
• Telefonski imenik: 200 memorija
• Spikerfon na slušalici
• Zaključavanje tastature
• Ograničenje/zabrana biranja
• Vreme, Datum, alarm
• Caller ID / identifikacija poziva
• Lista poziva: 50 memorija + datum i vreme
• Trajanje NiMH baterija u standby: 170 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 16 sati
• Trajanje punjenja NiMH baterija: 7 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Page taster na bazi
• Izbor dve boje
Panasonic KX-TCD340
KX-TCD400
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT Bežični telefon
• Izbor dve boje: Dark Blue i Light Blue
• Podešavanje pomoću navigacionog tastera
• LCD displej (1 linija /12 karatktera)
• Redial: poslednjih 5 biranih poziva
• Meniji na 10 jezika
• 5 melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 20 memorija
• Vreme, alarm
• Trajanje NiMH baterija u standby: 120 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 10 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Page taster na bazi
Panasonic KX-TCD400
KX-TCD410
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT/GAP Bežični telefon
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica na jednu bazu
• Moguće prijavljivanje jedne slušalice na 4 baze
• Podešavanje pomoću navigacionog tastera
• LCD displej (1 linija /12 karatktera)
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (30 poziva)
• Redial: poslednjih 5 biranih poziva
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• Meniji na 10 jezika
• 5 melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 20 memorija
• Vreme, alarm
• "Tarif manager"
• Trajanje NiMH baterija u standby: 120 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 10 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Page taster na bazi
• Izbor boje: Silber-Metallic
Panasonic KX-TCD410
KX-TCD420
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica na jednu bazu
• Moguće prijavljivanje jedne slušalice na 4 baze
• Podešavanje pomoću navigacionog tastera
• Telefonska sekretarica (18 minuta)
• Memo funkcija
• Izbor izlaznih poruka (2 fabrički snimljene)
• Podešavanje sekretarice preko ručnog dela
• LCD displej (1 linija /12 karatktera)
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (30 poziva)
• Redial: poslednjih 5 biranih poziva
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• Meniji na 10 jezika
• 5 melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 20 memorija
• Vreme, alarm
• "Tarif manager"
• Trajanje NiMH baterija u standby: 120 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 10 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Page taster na bazi
• Izbor boje: Silber-Metallic
Panasonic KX-TCD420
KX-TCD430
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT/GAP Bežični telefon
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica na jednu bazu
• Moguće prijavljivanje jedne slušalice na 4 baze
• Podešavanje pomoću navigacionog tastera
• LCD displej (1 linija /12 karaktera)
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Redial: poslednjih 5 biranih poziva
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• Meniji na 10 jezika
• 20 melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 20 memorija
• Datum, Vreme, alarm
• "Tarif manager"
• Trajanje NiMH baterija u standby: 120 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 10 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Page taster na bazi
• Izbor dve boje: teget, crna
Panasonic KX-TCD430
KX-TCD440
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• DECT/GAP Bežični telefon
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica na jednu bazu
• Moguće prijavljivanje jedne slušalice na 4 baze
• Podešavanje pomoću navigacionog tastera
• Svetleći LCD displej (1 linija /12 karaktera)
• Svetleća tastatura
• Spikerfon na ručnom delu
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Redial: poslednjih 5 biranih poziva
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• Meniji na 10 jezika
• 20 melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 20 memorija
• Datum, Vreme, alarm
• "Tarif manager"
• Trajanje NiMH baterija u standby: 120 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 10 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Page taster na bazi
• Izbor tri boje
Panasonic KX-TCD440
KX-TCD445
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Brzi Servis
• DECT/GAP Bežični telefon
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica na jednu bazu
• Moguće prijavljivanje jedne slušalice na 4 baze
• Podešavanje pomoću navigacionog tastera
• Svetleći LCD displej (3 linije /16 karatktera)
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Spikerfon na ručnom delu
• Mogućnost ugradnje handsfree-a
• Svetleća tastature
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• Meniji na 20 jezika
• 20 melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP memorije
• Slanje SMS poruka (pamti 50 poruka)
• Datum, vreme, alarm
• Walkie-Talkie funkcija
• Trajanje NiMH baterija u standby: 120 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 10 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Page taster na bazi
• Izbor boje: Grau-Metallic
Panasonic KX-TCD455
KX-TCD500
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• Bežični telefon - DECT/ GAP
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica na jednu bazu
• Moguće prijavljivanje jedne slušalice na 4 baze
• Grafički LCD displej (plavo osvetlenje)
• Podešavanje pomoću JOYSTICK-a
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Spikerfon na ručnom delu
• Mogućnost ugradnje handsfree-a
• Svetleća tastature
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• Meniji na 20 jezika
• 20 "i-melodija" zvonjenja
• *Skidanje melodija sa fiksnog operatera
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP memorije
• Slanje SMS / LONG SMS poruka
• Datum, vreme, alarm
• Walkie-Talkie funkcija
• Trajanje NiMH baterija u standby: 150 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 15 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Maksimalan domet u idealnim uslovima 300m
• Izbor dve boje: Grau-Metallic i Purple-Metallic
Panasonic KX-TCD500
KX-TCD510
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
• Bežični telefon - DECT/ GAP
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica na jednu bazu
• Moguće prijavljivanje jedne slušalice na 4 baze
• Telefonska sekretarica (18 minuta)
• Memo funkcija
• Izbor izlaznih poruka (2 fabrički snimljene)
• Podešavanje sekretarice preko ručnog dela
• Grafički LCD displej (plavo osvetlenje)
• Podešavanje pomoću JOYSTICK-a
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Spikerfon na ručnom delu
• Mogućnost ugradnje handsfree-a
• Svetleća tastature
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• Meniji na 20 jezika
• 20 "i-melodija" zvonjenja
• *Skidanje melodija sa fiksnog operatera
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP memorije
• Slanje SMS / LONG SMS poruka
• Datum, vreme, alarm
• Walkie-Talkie funkcija
• Trajanje NiMH baterija u standby: 150 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 15 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Maksimalan domet u idealnim uslovima 300m
• Izbor dve boje: Grau-Metallic i Purple-Metallic
Panasonic KX-TCD510
KX-TCD530
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• Stoni i bežični DECT/GAP telefon
• Gragički LCD displej na bazi i slušalici
• Podešavanje pomoću JOYSTICK-a
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Automatski redial
• Spikerfon na ručnom delu
• Interkom između baze i slušalica
• Mogućnost ugradnje handsfree-a
• Svetleća tastature
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• Meniji na 20 jezika
• 20 polifonih melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP memorije
• Slanje SMS / ESMS poruka
• Datum, vreme, alarm
• Walkie-Talkie funkcija
• Conference Call / Internal Call / Room Monitor
• Trajanje NiMH baterija u standby: 120 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 10 sati
• Mogućnost montaže slušalice na zid
• Maksimalan domet u idealnim uslovima 300m
• Boja: Metallic Grey
Panasonic KX-TCD530
KX-TCD540
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Dostupna tastatura
 Brzi Servis
• Stoni i bežični DECT/GAP telefon
• Telefonska sekretarica (18 minuta)
• Memo funkcija
• Izbor izlaznih poruka (2 fabrički snimljene)
• Gragički LCD displej na bazi i slušalici
• Podešavanje pomoću JOYSTICK-a
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Automatski redial
• Spikerfon na ručnom delu
• Interkom između baze i slušalica
• Mogućnost ugradnje handsfree-a
• Svetleća tastature
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• Meniji na 20 jezika
• 20 polifonih melodija zvonjenja
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP memorije
• Slanje SMS / ESMS poruka
• Datum, vreme, alarm
• Walkie-Talkie funkcija
• Conference Call / Internal Call / Room Monitor
• Trajanje NiMH baterija u standby: 120 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 10 sati
• Mogućnost montaže slušalice na zid
• Maksimalan domet u idealnim uslovima 300m
• Boja: Metallic Grey
Panasonic KX-TCD540
KX-TCD560
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• Bežični telefon - DECT/ GAP
• Odvojena baza od punjača
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica na jednu bazu
• Moguće prijavljivanje jedne slušalice na 4 baze
• Grafički LCD displej (plavo osvetlenje)
• Podešavanje pomoću JOYSTICK-a
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Spikerfon na ručnom delu
• Mogućnost ugradnje handsfree-a
• Svetleća tastature
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• 15 polifonih melodija zvonjenja
• *Skidanje melodija sa fiksnog operatera
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP memorije
• Slanje SMS / LONG SMS poruka
• Datum, vreme, alarm
• Walkie-Talkie funkcija
• Trajanje NiMH baterija u standby: 270 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 16 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Maksimalan domet u idealnim uslovima 300m
Panasonic KX-TCD560
KX-TCD580
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Brzi Servis
 Uputstvo srpski
• Bežični telefon - DECT/ GAP
• Odvojena baza od punjača
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica na jednu bazu
• Moguće prijavljivanje jedne slušalice na 4 baze
• Telefonska sekretarica (30 minuta)
• Memo funkcija
• Izbor izlaznih poruka (2 fabrički snimljene)
• Podešavanje sekretarice preko ručnog dela
• Grafički LCD displej (plavo osvetlenje)
• Podešavanje pomoću JOYSTICK-a
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Redial: poslednjih 10 biranih poziva
• Spikerfon na ručnom delu
• Mogućnost ugradnje handsfree-a
• Svetleća tastature
• Zaključavanje tastature
• Baby Call funkcija
• 15 polifonih melodija zvonjenja
• *Skidanje melodija sa fiksnog operatera
• Telefonski imenik: 200 memorija
• VIP memorije
• Slanje SMS / LONG SMS poruka
• Datum, vreme, alarm
• Walkie-Talkie funkcija
• Trajanje NiMH baterija u standby: 270 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 16 sati
• Mogućnost montaže na zid
• Maksimalan domet u idealnim uslovima 300m
Panasonic KX-TCD580
KX-TCD650
 Dostupne baterije
 Dostupan strujni adapter
 Brzi Servis
• Bežični telefon - DECT/ GAP
• LCD displej (1 linija /16 karatktera)
• Navigacioni taster
• Lokator sa baze
• 20 memorija
• Identifikacija dolazećih poziva (Caller ID)
• Lista propuštenih poziva (50 poziva)
• Interkom izmedju slušalica
• Redial: šest poslednjih brojeva
• Podešavanje jačine signala u slušalici
• 6 tonova + 14 melodija zvonjenja
• Tonsko i impulsno biranje
• Moguće prijavljivanje 6 slušalica
• Trajanje NiMH baterija u standby: 200 sati
• Trajanje NiMH baterija u "talk": 20 sati
• Baza: 121x62x50mm / 326 gr
• Slušalica: 45x29x133mm / 148 gr
• Izbor dve boje: dark bule, light blue
• Maksimalan domet 300m
Panasonic KX-TCD650